Disclaimer

Centennium Opleidingen

Verlening van toegang tot de website
Centennium Advies en Opleidingen BV verleent u hierbij toegang tot www.centennium-opleidingen.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Centennium Advies en Opleidingen BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Centennium Advies en Opleidingen BV  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centennium Advies en Opleidingen BV. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website zijn in handen van Centennium Advies en Opleidingen BV. Tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is, is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centennium Advies en Opleidingen BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.